Artikel om Finn Dam Rasmussen fra Ceramics Monthly, USA

Artikel om Finn Dam Rasmussen fra New Ceramics (English)

Artikel om Finn Dam Rasmussen fra Neue Keramik (Deutsch)

Finn Dam Rasmussen er keramiker og uddannet sociolog.

Har siden 2008 arbejdet på fuld tid som keramisk kunstner i eget værksted i Tisvilde i Nordsjælland. Finn arbejder med skulpturel keramik, der brændes ved ca. 1300 grader. Formerne er rene, enkle og monumentale. Overfladerne består som regel af begitninger, dvs. indfarvet ler, der i mange lag spartles på genstanden og som resulterer i en nuancerig og stoflig meget fascinerende overflade.

Parallelt med denne teknik arbejder Finn med saltglasering, som består i at glaseringen foregår ved at salt sprøjtes ind i ovnen, når den er knap 1300 grader. Saltet indgår i kemiske forbindelser med leret og danner en meget stærk glasur karakteriseret ved en særlig overflade med ‘applesinskrælsagtig struktur’. Det kræver en særlig ovn som Finn byggede i 2014.

Finn har deltaget i talrige udstillinger og keramikmarkeder i Skandinavien, England og Tyskland og er medlem af organisationerne:

‘Danske Kunsthåndværkere’. www.danskekunsthaandvaerkere.dk/

‘Nordsjællandske Keramikere’. www.keramikere.dk

Som ung havde Finn i perioden 1967 – 72 sit eget keramiske værksted med tilhørende udstilling på Nordvestfyn. Han deltog i en række udstillinger og var medlem af ‘Dansk Kunsthåndværks’ fynske sektion.

Finn studerede derefter sociologi og forskede og underviste på universitetet i en årrække. I 1991 åbnede han ‘KLASSIK – Galleriet for møbelkunst’ i København og drev det frem til 2007, hvor det blev afhændet. Finn har til stadighed lavet keramik og var i mange år medlem af et kollektivt keramisk værksted i Saxogade i København.